Reference - inženýrská činnost a stavební dozor

Inženýrskou činnost a stavební dozor vykonává Ing. Zdeněk Šeda jako jednatel firmy FORENTA s.r.o. Ústí nad Orlicí. Na dále uvedených stavbách inženýrskou činnost a stavební dozor prováděl osobně.

Stavby bytové

 • 2 x 32 bytových jednotek + infrastruktura, Štěpnice, Ústí nad Orlicí
 • 3 x 12 bytových jednotek + infrastruktura, Štěpnice Jih, Ústí nad Orlicí
 • Rodinné domy Ústí nad Orlicí, Letohrad, Litomyšl, Česká Třebová, Libchavy
 • Rekonstrukce panelového objektu, Na Trávníku 1236-1237, Rychnov nad Kněžnou
 • Víceúčelový objekt Helvíkovice
 • Rekonstrukce bytového domu, Sopotnice

Stavby sportovní

 • Rekonstrukce krytého plaveckého bazénu, Ústí nad Orlicí
 • Cyklotrasy Letohrad – Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí - Choceň
 • Výstavba lyžařského areálu „Peklák“ Česká Třebová
 • Výstavba dvorců s umělým povrchem Ústí nad Orlicí

Stavby školských zařízení

 • Rekonstrukce školní jídelny, Gymnázium Dobruška
 • Celková rekonstrukce, Gymnázium Rychnov nad Kněžnou
 • Rekonstrukce kuchyně a plynofikace kotelny, Domov mládeže Rychnov nad Kněžnou
 • Rekonstrukce objektu Základní školy speciální Jaroměř
 • Rekonstrukce antukového hřiště, Gymnázium Rychnov nad Kněžnou
 • Oprava stropu tělocvičny, Gymnázium Žamberk

Stavby zemědělské

 • Farma pro chov dojnic včetně dojírny, ZD Vendolí
 • Farma pro chov dojnic včetně dojírny, ZD Dolní Újezd
 • Rekonstrukce farmy dojnic včetně dojírny, ZD Jeseník
 • Sanitární stáj, ZD Jeseník
 • Farma pro chov dojnic Verměřovice
 • Farma pro chov dojnic Bystřec
 • Rekonstrukce stáje pro skot, Vysoký Potok, Malá Morava
 • Produkční stáj dojnic a dojírna, Červený potok

Stavby inženýrské

 • Infrastruktura k 19 rodinným domům Rybník
 • Vodovod I. a II. etapa, Rybník
 • Kanalizace a chodník v Rybníku
 • Kanalizace a chodník v Dlouhoňovicích
 • Středotlaký plynovod Dlouhoňovice
 • Infrastruktura pro rodinné domy etapa A, Česká Třebová
 • Infrastruktura pro rodinné domy etapa B, Česká Třebová
 • Výstavba infrastruktury pro Rodinné domy, Benátky

Veřejné zakázky

 • Technická infrastruktura pro výstavbu rodinných domů, Nekoř
 • Rekonstrukce a oprava bývalé budovy KHS, Zdravotní ústav Svitavy
 • Úprava stávajících sklepních prostor, DIBAQ a.s. Helvíkovice
 • 3 bytové jednotky Luková

Copyright © 2005 - FORENTA s.r.o. - Ústí nad Orlicí, Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 603 159 435, email: seda@forenta.cz