Kontakt na firmu FORENTA s.r.o. Ústí nad Orlicí

FORENTA s.r.o.

Na Bělisku 1227
562 O1 Ústí nad Orlicí

IČ :
259 63 082
DIČ :
CZ25963082
Peněžní ústav :
Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí
č.ú. :
27-5004110277/0100
Statutární zástupce :
Ing. Zdeněk Šeda, Ing. Ivo Ševčík
Tel. zázn. :
465 520 363, 603 159 435
Fax :
465 520 364
E-mail :
seda@forenta.cz

Copyright © 2005 - FORENTA s.r.o. - Ústí nad Orlicí, Na Bělisku 1227, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel.: 465 520 363, email: seda@forenta.cz
vytisknout, přidat do oblíbených
design+code : nagl-nagl.com